Datacentrum s garantovanou bezpečností

Datacentrum s garantovanou bezpečností 7.12.2020

Pro Nemocnici Havířov realizujeme dodávku, která zahrnuje řešení pro zabezpečení datových center nemocnice, včetně provozu a údržby infrastruktury, která je nezbytná pro provoz aplikací a služeb nemocnice.

Dodávka se tedy skládá z datových rozvaděčů, páteřního optického systému, servisní podpory a jiné.

| More