Monitoring vlečky Třineckých železáren

Monitoring vlečky Třineckých železáren 20.4.2020

Jedná se projekt postavený na platformě MITT-SCC pro sledování statických GPS pozic interních a externích kolejových vozů na kolejišti TŽ.

Celé řešení zahrnovalo několik částí.

  • vývoj a výrobu speciálních GPS jednotek s důrazem na co nejnižší spotřebu a tím nejdelší periodu mezi výměnou baterií. Námi vyvinuté jednotky umožňují provoz na jedno nabití více jak 12 měsíců, což plně vyhovuje plánovaní výměny baterie v době každoroční revize kolejového vozidla.
  • výstavbu vlastní komunikační infrastruktury na technologii LoRa s implementací protokolu LoRaWan. Použitá technologie prokázala výbornou spolehlivost v prostředích hutního provozu a to i při zachování nízké spotřeby GPS jednotek.
  • vývoj SW modulu do platformy MITT-SCC s integrací do systému SAP
  • instalace jednotek a provoz pilotního provozu

Projekt byl realizovaný společně s firmou GC System a.s.

| More