Palubní systém pro vozidla MHD

Palubní systém pro vozidla MHD 1.9.2014

Naše společnost byla úspěšná v nadlimitní veřejné zakázce vypsané zadavatelem Dopravní podnik Ostrava. Zakázka zahrnuje dodávku a instalaci palubního systému do více než 600 vozidel MHD. Součástí dodávky je rovněž dodávka dispečerského systému včetně úpravy radiové sítě.

Naše společnost byla úspěšná v nadlimitní veřejné zakázce vypsané zadavatelem Dopravní podnik Ostrava. Zakázka zahrnuje dodávku a instalaci palubního systému do více než 600 vozidel MHD. Součástí dodávky je rovněž dodávka dispečerského systému včetně úpravy radiové sítě. Palubní jednotky budou použity od výrobce Ing. Ivo Herman, CSc. Palubní jednotka ve všech bodech splnila kritéria při testování funkčního vzorku, který byl požadován jako splnění kvalifikace v rámci veřejné zakázky pod názvem „Palubní systém pro vozidla MHD". Zakázka bude dokončena v průběhu roku 2015.

| More