Varovný systém města Orlová

Varovný systém města Orlová 3.9.2020

Mezi naše další realizace Varovného informačního systému patří město Orlová. Projekt zahrnoval instalaci 380ks bezdrátových hlásičů, dva vysílací pracoviště, jeden převaděč, ovládací SW aplikace a jednotného systému varování a vyrozumění (JSVV).

Mezi naše další realizace Varovného informačního systému patří město Orlová. Projekt zahrnoval instalaci 380ks bezdrátových hlásičů, dva vysílací pracoviště, jeden převaděč, ovládací SW aplikace a jednotného systému varování a vyrozumění (JSVV). Dále byly v obci instalovány 2 IoT gateway pro monitoring hlásičů. Díky internetu věcí (IoT – Internet of Things) je možno rozvíjet ve městě další služby.

| More