Varovný systém obce Ludgeřovice

Varovný systém obce Ludgeřovice 7.9.2020

Pro obec Ludgeřovice jsme úspěšně realizovali projekt, který zahrnoval instalaci 116ks bezdrátových hlásičů, hladinoměr, ovládací SW aplikace jednotného systému varování a vyrozumění (JSVV).

Pro obec Ludgeřovice jsme úspěšně realizovali projekt, který zahrnoval instalaci 116ks bezdrátových hlásičů, hladinoměr, ovládací SW aplikace jednotného systému varování a vyrozumění (JSVV). Dále bylo součástí projektu sw a hw vybavení hasičské zbrojnice, svolávací systém, EZS a zálohování napájení budovy. Byla rovněž instalovaná IoT gateway pro monitoring bezdrátových hlásičů a komunikaci s hladinoměrem. Díky tomu se obci otevírají možnosti Internetu věcí (IoT – Internet of Things), jako dálkové odečty, měření hluku apod.

| More