Výstražný systém - Svazek obcí údolí Desné

Výstražný systém - Svazek obcí údolí Desné 19.8.2014

Naše společnost dokončila výstavbu výstražného systému pro Svazek obcí údolí Desná. Instalace zahrnovala dodávku a instalaci 200ks obousměrných hlásičů a 2ks srážkoměrů. Dodávka byla realizována subdodavatelsky pro společnost SUPTel a.s.

| More