Wifi dispečink KODIS

Wifi dispečink KODIS 21.12.2018

Předmětem projektu byla integrace stávajících Wi-Fi routerů Advantech nainstalovaných ve vozidlech dopravců do centrálního dispečinku. Centrální řešení Wi-Fi dispečinku bylo postavené na platformě MITT-SCC a poskytuje ucelený přehled o provozu Wi-Fi sítě ve vozidlech a řadu statistických informací, včetně aktivního dohledu kvality poskytované služby Wi-Fi.

Celé řešení zahrnovalo několik částí:

  • doplnění routerů o modul GPS jednotky
  • návrh softwarové úpravy FW routerů a rozšíření o komunikační a statistické moduly s vazbou na GPS pozici
  • SW úprava všech stávajících routerů
  • vývoj specializovaného modulu Wi-Fi dispečink do systému MITT-SCC
  • návrh serverové infrastruktury, připravené pro další možné rozšíření. Celé řešení umožňuje stovkám vozidel odesílání přesné GPS pozice s velmi krátkou periodou až 1sec.
| More