Profil společnosti

Společnost MASTER IT Technologies, a.s. byla založena experty v oblasti IT jako dodavatel služeb a řešení nejvyšší kvality v segmentu IT pro střední a velké společnosti.

Základní kapitál akciové společnosti je 2 milióny Kč.


IT experti

K dnešnímu dni pracuje ve společnosti MASTER IT 15 zaměstnanců, kteří byli vybrání z řad různých IT společností pro jejich excelentní zkušenosti a znalosti z prostředí IT a návazných technologií. Všichni naši experti mají více než desetileté zkušenosti v oboru IT.

Široká nabídka IT služeb

Díky naším expertům jsme schopni nabídnout maximálně komplexní IT služby, připojením k internetu počínaje, přes služby VPN, telefonní služby až po komplexní IT outsourcing sítí LAN, serverů, PC, ústředen a dalších telekomunikačních zařízení.

Navzdory tomu, že je MASTER IT Technologies,a.s. velmi mladou společností, může díky značné vyspělosti svých expertů garantovat služby nejlepší kvality.

Orientace na zákazníka

Posláním naší společnosti je poskytovat vysoce profesionální služby zákazníkům v oblasti informačních a komunikačních technologií tak, aby byly plně uspokojeny jejich požadavky a potřeby, aby se na výsledky naší práce mohli vždy spolehnout a mohli se tedy plně věnovat dosahování vlastních cílů. Proto budeme zjišťovat požadavky, potřeby a očekávání zákazníků ve všech fázích obchodního případu, ověřovat míru naplnění těchto očekávání a míru spokojenosti zákazníků v průběhu realizace a po jejím ukončení.

Kvalita služeb

Trvalé zlepšování úrovně jakosti našich služeb je podmínkou pro naplňování poslání společnosti. Je také podmínkou pro dosahování prosperity společnosti, která je v zájmu majitelů společnosti, zaměstnanců i zákazníků. Vedení společnosti si uvědomuje svoji odpovědnost za vytváření podmínek pro další rozvoj společnosti a za vytváření prostředí pro změny ve firemní kultuře. Plně se ztotožňuje s požadavky norem ISO řady 9000, tj. s principy účinného zavádění a neustálého zdokonalování řízení všech procesů ovlivňujících jakost v celé organizaci.

Rozvoj spolupráce s dodavateli

Systematickým výběrem dodavatelů, založeným na principu dlouhodobé, vzájemně výhodné partnerské spolupráce a zaměřeným především na kvalitu dodávek, zajistit, že pro naše produkty budou použity pouze kvalitní dodávky.

Rozvoj lidských zdrojů

Základním předpokladem úspěchu a hlavní devizou naší společnosti jsou její zaměstnanci. Investice do vzdělávání zaměstnanců a do vytváření dobrých pracovních podmínek považuje vedení za nejlepší a nejdůležitější investice, které jsou základem pro dlouhodobý růst a prosperitu společnosti.

Zodpovědnost zaměstnanců


Od zaměstnanců se očekává zodpovědný přístup k práci, jehož součástí je respektování daných zásad řízení jakosti. Efektivní týmová práce je v podmínkách společnosti nutným předpokladem pro naplnění všech úkolů společnosti; pro její aplikaci je nezbytná adresná odpovědnost každého jednotlivého zaměstnance.

Všichni zaměstnanci ve vedoucích funkcích zodpovídají za zavádění, prosazování a dodržování zásad této politiky jakosti v jimi řízených organizačních částech společnosti. Naplňování politiky jakosti musí být prováděno všemi zaměstnanci v rámci jejich působností; proto musí být s touto politikou všichni zaměstnanci seznámeni. Vedení společnosti bude pravidelně jedenkrát ročně provádět hodnocení naplňování politiky jakosti a všichni zaměstnanci budou se závěry tohoto hodnocení seznamováni.

 

Těšíme se na Vaše vysoké požadavky a doufáme, že brzy rozšíříte rodinu našich spokojených zákazníků.
Jsme připraveni zabezpečit Vaše IT - je to náš byznys, tím pomůžeme naopak Vašemu byznysu prosperovat a růst. To je naše poslání.

 

| More