Internet věcí- IoT

Co vlastně IoT je a jak funguje?

Internet věcí – IoT – anglicky Internet of Things je označení pro moderní přístroje, které lze ovládat i na dálku pomocí internetu, např. prostřednictvím chytrého telefonu. Základem této technologie je sběr dat z různých senzorů a čidel, tyto informace se poté dále sdílí prostřednictvím internetu pro další zpracování a vyhodnocení.  Jedná se v podstatě o zautomatizování věcí, které snadno obsloužíte pomocí svého chytrého telefonu, nebo se připojíte k centrální jednotce.

Co konkrétně nabízíme z oblasti IoT?

Čidla mohou být různého charakteru např.:

 • otřesové čidlo (otevření, pohyb s objektem, …)
 • detekce úniku vody (záplavové čidlo)
 • detekce úniku plynu (čidlo úniku plynu)
 • spotřeba elektřiny
 • spotřeba vody
 • spotřeba plynu
 • meteostanice
 • měření hlučnosti
 • teplota
 • vlhkost
 • tlak
 • CO2
 • CO

Pomocí aplikačního serveru je poté uživateli umožněno zpracování aktuálních dat, nahlížení do historie, zobrazení
grafů měřených veličin, nastavení notifikací při překročení limitních hodnot apod.

V případě dalších dotazů nás neváhejte kontaktovat!

| More