IT infrastruktura

Problematika IT infrastruktury je velice široká. Začíná u kabelů položených v zemi a naftových generátorů zajišťujících elektrický proud při výpadku, končí školením uživatelů a právními rozbory, zda vaše informační systémy splňují všechny zákonné požadavky.

Ne každý zákazník pochopitelně potřebuje a využije vše. Záleží na velikosti podniku, na jeho zaměření a zejména na úloze, která se v danou chvíli řeší. Důležité však je, že ať potřebujete v oblasti informatiky cokoli, my to dovedeme zařídit.

Dodávky Hardware a Software

Zajišťujeme dodávky veškerých informačních technologií - jak velké, tak menší. Jsme schopni nabídkou financování malých ale také rozsáhlých projektů. Samozřejmostí je zajištění záručních a pozáručních služeb námi dodaných technologií.

Datové centra


Základ veškeré podnikové informatiky začíná podlahou, pod níž je uložena kabeláž. Podle velikosti datového centra podniku se mění požadavky na jeho vybavení. Může to začít malou oddělenou a klimatizovanou místností, kde jsou umístěny servery, ale větší firma potřebuje víc: spolehlivé chlazení a napájení, protipožární zabezpečení, zajištění vstupu a dálkovou signalizaci.
V datovém centru pracují výkonné počítače - servery a datová úložiště. Zajišťují základní funkce podniku. Běží na nich vlastní informační systém, elektronická pošta, připojení k internetu, webové stránky a další aplikace. Jsou na nich uloženy sdílené soubory a databáze.

Komunikační infrastruktura


V dnešní době je nedílnou součástí každé společnosti vnitropodniková lokální datová síť LAN, která tvoří mnohdy páteř celé komunikační infrastruktury. LAN již není pouze o vzájemném propojení počítačů, ale slouží jako přístupová vrstva k dalším informačním zdrojům. Profil přenášeného obsahu dat po LAN se za poslední dekádu značně změnil, a proto se tomu přizpůsobuje i infrastruktura LAN. Po LAN se přenáší kromě uživatelského provozu také data různých služeb (IP telefonie, videohovory, nástroje pro spolupráci, atd) či důležitá data infrastruktury jako je systém zálohování, správa infrastruktury, kritické aplikace, atd. Každý typ služby vyžaduje rozdílné parametry pro svůj bezproblémový provoz, o což se automaticky stará a dohlíží multifunkční lokální datová síť, složená z inteligentních směrovačů a přepínačů, které umí na sebe převzít některé síťové služby a zjednodušit tak správu celé sítě LAN. Naše společnost má mnoho zkušeností s návrhem i správou LAN i WLAN sítí různých rozsahů od komplexních a rozsáhlých LAN sítí po menší LAN sítě pro lokální pobočky, a to především na technologiích Cisco, nově i na HP. Samozřejmostí je naše schopnost návrhu LAN s podporou IPv6.


Bezpečnost


Bezpečnost je podstatnou a důležitou součástí informačních systémů v každé společnosti. V dnešní době, kdy je velmi důležitá ochrana veškerých informací před zcizením nebo ztrátou, je také možné nalézt celou řadu produktů, které poskytují ochranu.
Naše společnost se na otázku bezpečnosti zaměřuje ze širšího hlediska, kdy neposkytujeme pouze jeden určitý produkt, ale snažíme se poskytnout našim klientům nejvhodnější řešení, které odpovídá jeho potřebám a požadavkům. Z tohoto důvodu pracujeme s širším okruhem produktů, ze kterých následně pomůžeme zvolit ten nejvhodnější do prostředí klienta. Volbu vhodného řešení provádíme dle technických vlastností daného produktu, dle požadavků klienta a samozřejmě také dle ceny.
Společně s dodávkou zvolených bezpečnostních řešení zajistíme také implementaci a následnou správu dodaných systémů na základě servisní smlouvy (SLA).
V oblasti bezpečnosti IT se zaměřujeme na tyto typy řešení:
• Firewall
• VPN (šifrování komunikace)
• Antivirus / Antispam / Antispyware
• Autentizace / Autorizace
• Šifrování dat
• Šifrování e-mail komunikace
• Zálohování dat
• IDS (detekce průniku)
• Filtrování WWW přístupů
• Penetrační testování / Bezpečnostní audity / Analýza rizik / Projekty řízené bezpečnosti
• Servisní služby (SLA)

Poradenství v oblasti IT


Pokud nemá firma vlastního IT manažera, je pro ni vcelku problematické orientovat se na současném trhu. Těžko se však obracet na prodejce hardware, který se snaží spíše prodat co nejvíce zboží a měl co největší marži. Snažíme se jít cestou minimálních nákupů hardware, ale zároveň co nejlépe zajistit chod firmy. Naši specialisté jsou schopni analyzovat potřeby klienta a na základě získaných informací doporučit optimální řešení. Klademe důraz na kvalitní hardware a servisní podporu přímo jeho od výrobce - např. servisní balíčky k serverům garantují opravu hardware servisní organizací výrobce s podporou 24x7 4+4 (4 hodiny reakce na nahlášenou závadu, další 4 hodiny vyřešení) - tímto způsobem se dá pokrýt servis po celou dobu životnosti hardware.

 

| More