Outsourcing

Outsourcování (vyčlenění) části nebo celého komplexu IT umožní koncentraci zdrojů na hlavní předmět podnikání a tím dosahnout zlepšení obchodních procesů a konkurenceschopnosti.

 

V průběhu outsourcingu se z vlastníka a provozovatele informačních technologií stává příjemce informační podpory pro hlavní předmět podnikání.

Hlavním důvodem pro outsourcing informačních technologií jsou dnešní rychlé změny obchodního prostředí:

 • nutnost rychle reagovat na aktuální trendy a tedy koncentrovat se na hlavní předmět podnikání
 • potřeba získat volné prostředky pro hlavní předmět podnikání
 • zkrácení času potřebného pro implementace nových řešení, vyplývajících z měnících se požadavků zákazníků nebo z měnícího se tržního prostředí

Zákazník po implementaci outsourcingu nachází přínosy ve zvýšení své pozice na konkurenčním trhu:

 • zkvalitnění služeb
 • efektivnější využití informačních technoligií
 • zlepšení kontroly provozu IT, kontrola a stabilita nákladů, redukce počtu zaměstnanců
 • garance funkčnosti IT systémů, zlepšení zastupitelnosti
 • zvýšení bezpečnosti systémů a dat díky implementaci bezpečnostních standardů

MASTER IT Technologies má připraveny specialisty se znalostmi procesů a trendů z mnoha oblastí lidské činnosti a různých firem, ale přesto každou implementací outsourcingu předchází zpracování individuálního projektu, který reflektuje jedinečné a neopakovatelné potřeby zákazníka s ohledem na současný stav i jeho podnikatelské cíle.

Při poskytování outsourcingu se MASTER IT Technologies drží následujících zásad:

 • spolupracující týmy, skupiny i jednotlivci zákazníka i poskytovatele mají přesně vymezené úkoly, pravomoci a odpovědnosti
 • zákazník i poskytovatel využívají transparentní způsoby komunikace, vykazování práce, řízení změn i vyúčtování
 • úroveň poskytovaných služeb je přesně definována v outsourcingové smlouvě
 • poskytovat přísně dbá na utajení informací, které se dozví o zákazníkovi při poskytování služby

Cílový segment trhu:
Outsourcing je vhodný pro všechny společnosti a organizace od živnostníků až po nadnárodní koncerny. Pro všechny, kteří hledají způsob jak zvýšit efektivnost informačních a komunikačních technologií.

Služby nabízené v rámci outsourcingu:

 • Pronájem výpočetních systémů - počítačů, notebooků, serverů i sítí aj.
 • Pronájem software - operačních systémů, databází, informačních systémů, groupware
 • HW maintenance (servis) - záruční i pozáruční servis, servis na vyžádání, preventivní servis a údržba (profylaxe), incidenční servis
 • SW maintenance (podpora) - instalace, implementace, konzultace, vzdálená správa, dohled nad zabezpečením a zálohováním, předcházení incidentům i jejich řešení
 • Optimalizace IT - analýza obchodních a IT procesů, návrh konsolidace infrastruktury, systémů a prostředí pro podporu firemních procesů, realizace doporučení a průběžné konzultace a revize doporučení s ohledem na vývoj firmy a technologií
 • Datový sklad - pronájem vysoce dostupného zabezpečeného a zálohovaného prostoru pro data, zálohy apod.
 • Vysoká dostupnost a Disaster Recovery - analýza hrozeb a jejich dopadů, analýza stávajících možností obnovy, návrh a realizace politiky vysoké dostupnosti - eliminace hrozeb, návrh řešení krizových situací, kontrola dodržování stanovených politik, podpora při řešení krizí a zajištění kontinuity firemních procesů (Business Continuity)
 • Outsourcing bezpečnosti - vypracování bezpečnostních politik pro lidi, systémy i data, jejich implementace, údržba a kontrola
 • Financování IT

Pokud máte zájem o zvýšení konkurenceschopnosti Vaší firmy prostřednictvím outsourcingu IT neváhejte kontaktovat naší společnosti Info@masterit.cz

 

| More