Případové studie

Případová studie Instalace sítě MX-One pro OKD,a.s. - Důl Paskov

Společnost MASTER IT zrealizovala v roce 2011 síť telefonních ústředen pro důl Paskov, který zahrnuje celkem 3 lokality – Důl Staříč, Důl Chlebovice a Důl Paskov.

Cílem bylo dodat moderní řešení poplatné dnešní době respektující specifika průmyslového prostředí s důrazem na ochranu investic v budoucnu.

Naše řešení se opírá o telekomunikační switch z produkce Aastra (Ericsson) a jedná se o hybridní integrované řešení na bázi IP telefonie (VoIP) s propracovaným rozhraním analogových a digitálních účastnických portů. Zde je potřeba si uvědomit, že obzvláště v podmínkách těžkých průmyslových provozů je nasazení čisté IP telefonie velmi diskutabilní a riskantní, protože ne vždy je k dispozici potřebná kabelová infrastruktura – strukturovaná kabeláž s vyhovujícími parametry.

V síťovém řešení využíváme IP telefonii pro vzájemné zpříčkování lokalit tak, jak je patrné z obrázku.

Případová studie Instalace sítě MX-One

Pro větší míru spolehlivosti mezi lokalitou Staříč a Chlebovice je navíc použitá klasická TDM příčka se signalizací Q-sig ISDN vedená nezávislým kabelovým okruhem v dole. IP příčky naopak využívají robustní datové sítě společnosti OKD, která je zpruhována tak, že v případě výpadku jednoho spoje dojde k automatizovanému přemostění dané příčky prakticky bez výpadku.

Nově vybodovaná telekomunikační struktura byla zakomponována do stávajícího telekomunikačního prostředí OKD, tak aby byly využity veškeré výhody privátní tranzitní infrastruktury, která kromě volání mezi jednotlivými doly zprostředkovává také alternativní přelivy volání čísel mobilních operátorů, čímž lze ušetřit nemalé náklady.

Účastnické porty jsou osazeny požadovaným počtem analogových telefonů s identifikací čísla CLIP a digitálními systémovými přístroji, které umožňují využívat všechny služby moderní pobočkové sítě.

Do JTS je síť ústředen připojená pomocí E1 příčky se signalizací EuroISDN a několika záložními analogovými kanály.

Z hlediska komfortu údržby byl implementován dohledový a administrační SW SAS, který umožňuje správu ústředny z intuitivního WEB prostředí i bez podrobných znalostí operačního systému LINUX, na kterém je platforma Aastra MX-One v současné době postavena.

Součásti dodávky bylo také tarifikační prostředí AllWin, které je integrováno s aplikací SAS a poskytuje tak mimo jiné tvorbu automatizovaných tarifikačních reportů, notifikaci o provolaném limitu jednotlivců nebo skupin apod.

V neposlední řadě dodávka také obsahovala certifikovaný systém pro záznam vybraných hovorů pro účely verifikace rozhodnutí některých důležitých zaměstnanců nebo pro případy zachycení zlomyslných volání. Pro účely dispečinku byl také dodán hlasový informační systém AUDIS, který se využívá zejména v oblasti hlášení stavů výrobních technologií po patřičné volbě z kteréhokoliv telefonu v rámci OKD nebo případně z JTS.

Na závěr nutno zdůraznit, že celá zakázka byla realizována zaměstnanci firmy Master IT Technologies,a.s. s minimem subdodavatelských činností, čímž jsme opět navýšili náš znalostní kapitál a stali jsme se zase o něco atraktivnějším partnerem při realizacích zakázek se zaměřením do složitějších telekomunikačních struktur.

Celkový objem zakázky:

cca 8 000 000,-Kč bez DPH

Termín zprovoznění:

Srpen 2011

Časový harmonogram výstavby:

kalendářní týden 26 27 28 29 30 31 32 33
Předmět plnění
Objednání zboží
Zhotovení projektové dokumentace
Předání staveniště
Předání účastnických dat - číslovací plán
Instalace Hlavních rozvodů
Ustavení ústředny, natažení ústř. kabelů
Zapojení Akku, připojení PC a modemu
Zapojení ústřednových kabelů do HR
Naprogramování ústředen
VoIP WAN OKD
Zřízení příčky Staříč - Chlebovice
Instalace podpůrných systémů (RETIA, SAS, AUDIS…)
Testy HW a SW DDS
Koordinace EuroISDN s poskytovatelem
Přepojení a uvedení do provozu
| More