Speciální SW aplikace

IHSoft, systém řízení údržby strojů a zařízení

Stroje a zařízení

Určeno pro: evidenci jakéhokoliv majetku - technologického celku (stroje, zařízení, budovy...)

 • ev.číslo stroje, typ, název, divize, útvar, linka, výr.číslo, datum instalace, datum výroby, výrobce, záruční doba, pořizovací cena, atd.
 • přiložené dokumenty:soubory, fotografie (PDF, doc, xls, jpg)
 • plánované údržby stroje: seznam údržeb, perioda, datum poslední údržby
 • přehled nákladů v Kč: interní, externí, materiál, celkem

Údržby

Určeno pro: evidenci provedených údržeb u jednotlivých strojů

 • číslo údržby, evidenční číslo stroje, stroj, datum zahájení, datum ukončení
 • hodin práce, hodin prostojů, divize, útvar, linka, směna, druh údržby, kód poruchy, poznámka
 • přiložené dokumenty:soubory, fotografie (PDF, doc, xls, jpg)
 • pracovníci: který pracovník kolik hodin pracoval
 • materiál a náhradní díly: výčet použitého materiálu a náhradních dílů, množství a cena
 • přehled nákladů v Kč: interní, externí, materiál, celkem

Plán údržeb

Určeno pro: vytváření plánú údržeb na požadované období dopředu

 • ev.číslo stroje, stroj, útvar, stupeň, plánovaný datum údržby, den v týdnu, za kolik dní

Úkoly

Určeno pro: zadávání úkolů na zodpovědného pracovníka, evidenci úkolů, sledování plnění úkolů

 • pořadové číslo, divize, linka, ev.číslo stroje, stroj, kategorie, priorita
 • název úkolu, zadavatel, termín, zodpovědný prac., popis
 • provedeno, stav provedení, provedl, poznámka
 • ověřeno, stav ověření, ověřil, poznámka
 • zamítnuto, zamítl, poznámka
 • provedené údržby - tabulka s navázanými údržbami k úkolu
 • přiložené dokumenty - soubory, fotografie (PDF, doc, xls, jpg)

 

 

| More