Systémová integrace

Systémová integrace znamená spojení různých softwarových komponent, subsystémů, v jeden fungující celek. Cílem je, aby tento celek pracoval co možná nejefektivněji, tedy z pohledu jednotlivých subsystémů, aby komunikace mezi nimi probíhala podle definovaného schématu a všechny případné chyby a anomálie byly zahrnuty do tohoto schématu.


Základem systémové integrace je účelně navržená infrastruktura zaměřená na podporu konkrétních procesů.

Subsystém může být internetový portál, intranetový portál, úložiště dokumentů, spisová služba, účetní systém, internetový obchod, rezervační systém, platební brána, ERP systém (informační systém organizace) nebo aplikace navržené na míru. Subsystémy mají definovaná rozhraní (interface), díky kterým komunikují buď vzájemně mezi sebou nebo centrálně s integrační platformou. Systémová integrace se stará právě o propojení jednotlivých subsystémů.

Dobře provedená systémová integrace by měla přinést minimálně jednu z hodnot:


-snížení provozních nákladů
-zvýšení stability systému
-zvýšení bezpečnosti systému
-zajištění dalšího rozvoje systému

| More