URVE správa multimédii a zdrojů v budovách

1 Úvod

URVE je modulární IT systém umožňující správu multimédií a zdrojů v moderní budově. Umožňuje mimo jiné správu informací zobrazovaných na obrazovkách, podporu multimediálních zařízení (kiosky, totemy), prezentaci událostí a plány schůzek, jakož i rezervaci kancelářských zdrojů, tj. Stoly, zasedací místnosti, parkovací místa a související.

Použitím URVE získáte:

• Automatizace a zdokonalování poskytování služeb návštěvníkům navštěvujícím budovu;
• Snadná správa multimediálních obrazovek a multimediálních zařízení v objektu;
• Vylepšení procesů rezervace a zpracování kancelářských zdrojů;
• Snadnost implementace nových zaměstnanců do kancelářských postupů;
• Zvyšte prestiž budovy.


Díky své modulární konstrukci a otevřené architektuře umožňuje URVE snadnou integraci se systémy v budově, včetně BMS nebo vlastních systémů jednotlivých nájemníku. Systém mimo jiné zahrnuje následující oblasti:

• Zobrazení multimédií - URVE Digital Signage
• Rezervační systém pro stoly, sály a parkovací místa - URVE Smart Office
• Spolupráce s rezervačními panely interaktivních místností LOBO

 

1.1 Různorodost a četnost projektu

 

Společnost Urve je používána zákazníky zastupujícími různá průmyslová odvětví a používající řešení v mnoha zemích po celém světě. Za posledních 13 let nepřetržitého procesu vývoje řešení za účelem splnění očekávání uživatelů a obchodních požadavků již počet dokončených projektů přesáhl dva tisíce.

Systém mimo jiné využívají:


• Společnosti, korporace a vlastníci budov k organizování kancelářské práce;
• Maloobchodní sektor k prezentaci multimediálního a reklamního komerčního času;
• Výrobní zařízení pro organizaci a automatizaci práce a informací pro zaměstnance;
• Veřejná doprava k prezentaci informací pro cestující a marketingový obsah;
• OEM sektor - komponenty URVE jsou přítomny v kioskech, totemech nebo nabíječkách do automobilů.

Urve mapa

1.2 Architektura systému

 

Architektura komplexního systému URVE může sestávat:

URVE Server - nainstalovaný na serveru a odpovědný za doručování určených materiálů přehravačům nebo LOBO. Jakákoli integrace s externími systémy (tj. MS Exchange, Google G Suite) se provádí na úrovni serveru. Jakmile nakonfigurovaný software serveru URVE nepotřebuje připojení k internetu.

URVE Webmanager - uživatelské nebo administrátorské rozhraní přístupné prostřednictvím webového prohlížeče, kde mohou uživatelé nahrávat multimediální materiály, konfigurovat přehrávače, připravovat a publikovat seznamy splaylistů, organizovat zasedací místnosti a provádět administrativní úkoly.

URVE Přehravač - malé hardwarové zařízení (počítač) s nainstalovaným softwarem URVE Player, zodpovědným za zobrazování multimediálního obsahu na obrazovce, navržené a sestavené pro nepřetržitý provoz.

URVE Smartoffice - kompletní kancelářské řešení určené pro správu kancelářských zdrojů, jako jsou konferenční místnosti, stoly a parkovací místa. Systém poskytuje zaměstnancům organizace všechny potřebné nástroje pro efektivní rezervaci zdrojů v jejich okolí.

URVE Desk - část URVE Smart Office věnovaná správě a rezervaci stolů.

URVE Room - část URVE Smart Office určená pro správu a rezervaci konferenčních místností.

URVE Park - část URVE Smart Office věnovaná správě a rezervaci parkovacích míst.

LCD - monitor nebo jakýkoli jiný druh obrazovky, který dokáže zobrazit multimediální obsah (obvykle LCD monitory, LED obrazovky, projektor atd.).

LOBO panel - All-in-One 10 ”dotykový panel, určený pro rezervace obsahuje modul URVE Room. Umožňuje plnou interakci uživatele prostřednictvím vyhrazeného rozhraní na dotykové obrazovce.

URVE architektura

 

 

Interaktivní touch panel LOBO

| More