Varovné systémy

Rychlost, kvalita a spolehlivost varování a vyrozumění obyvatel jsou základní předpoklady při vzniku mimořádných událostí. Všechny tyto parametry splňuje varovný systém obyvatel dodávaný naší společností.

Varovný systém je představitelem bezdrátového rozhlasu a systému varování obyvatel 21.století. Umožňuje díky rychlému, spolehlivému a cílenému zasílání hlasových zpráv zachraňovat lidské životy, eliminovat újmy na zdraví osob, zvířat a snižovat materiální škody. Zařízení je možno připojit na celostátní jednotný systém varování a vyrozumění obyvatelstva, umožňuje vstup přes telefonní a radiovou síť a mobilní operátory. Systém používá moderní prvky s digitálním kódováním a je určen pro vytváření systémů pro malé obce, střední i velká města. Systém je možno integrovat do vyšších grafických nadstaveb společně s dalšími informačními systémy, kamerovými systémy, atd.

Varovný systém nabízí velké využití také v průmyslových podnicích, tam, kde dochází k manipulaci s větším množstvím nebezpečných látek. Jedná se zejména o aplikace v chemickém a potravinářském průmyslu.

Varovný systém přispívá k efektivnímu využití finančních prostředků z veřejných i neveřejných zdrojů.

| More