SW pro správu telefonních ústředen - SAS

Efektivní systém administrace poboček a parametrů ústředen Ericsson MD110, AAstra MX-ONE a CISCO Call Manager s přímou vazbou na telefonní seznam organizace, tarifikační systém a další doplňující aplikace. Veškerá administrace je realizována přes webové rozhraní a pro svoji činnost vyžaduje pouze Internetový prohlížeč.

Charakteristika systému

 • efektivní systém pro správu a administraci telekomunikačního zázemí společnosti (ústředny, pobočky, účastníci, tarifikace, telefonní seznamy, operátorská pracoviště, ....)
 • koncepcí a variabilitou parametrů pokryje požadavky menších firem ale především také velkých korporátních společností s tísícovkami zaměstnanců a telefonních poboček
 • vyznačuje se jednoduchým ovládáním bez nutnosti distribuce aplikace k uživatelům, protože veškerá administrace je realizována přes webové rozhraní a pro svoji činnost vyžaduje pouze internetový prohlížeč IE
 • důsledná prointegrace jednotlivých modulů systému výrazně urychluje a usnadňuje správu nezbytných informací
 • multiuživatelskému prostředí umožňuje koordinovat práci uživatelů v rozsáhlém telekomunikačním prostředí
 • aktivní kontrola integrity dat zabezpečuje naprostou korektnost a validitu veškerých administrovaných informací
 • způsob vývoje systému přizpůsobuje systém požadavkům zákazníků
 • - osobní přístup k zákazníkovi
 • - typický zákazník systému SAS je společnost s rozsáhlou organizační strukturou a velkým počtem poboček
 • - individuální implementace systému zohledňuje konkrétní potřeby zákazníka

 

Ústředny

 • administrace nad sítí ústředen
 • automatické importy konfigurace a parametrů
 • podpora migrace poboček
 • kontrola integrity dat na ústřednách
 • virtualizace ústředen
 • - skupiny omezení parametrů
 • - distribuce administrace mezi uživatele
 • - pronájem kapacity ústředny
 • administrované ústředny
 • - Ericsson MD110 (od BC8)
 • - AAstra MxOne (3.x,4.x)
 • - Cisco Call Manager (4.2,6.x,7.x,8.x)
 • neadministrované ústředny
 • - externí a mobilní operátoři
 • - stávající ústředny zákazníka
 • - virtuální ústředny (speciální význam v rámci systému SAS)


Pobočky

 • administrace
 • - poboček (analogové, digitální, externí, mobilní, IP, SCCP, SIP, ISDN, ... )
 • - skupin (pickup, hunting, ACD)
 • - zkrácených voleb, autorizačních (account) kódů
 • - devices, numplan
 • operace s pobočkama
 • - změna čísla
 • - změna účastníka
 • nastavení telefonních přístrojů
 • - programovaní kláves
 • - nastavení služeb
 • - speed-dials, services
 • detailní log změn a historie operací s pobočkou (vznik, převody, změny parametrů, ...)
 • podrobný filtr výpisu poboček
 • přímá vazba na tarifikaci poboček (modul SAS Accounting, SAS Accounting Limit monitor)
 • přímá vazba na telefonní seznamy (modul SAS webDIR)

 

Vytvoření pobočky

 • popisy pobočky
 • - druh linky, význam pobočky, popis pobočky
 • - uživatelský definovatelné popisy
 • - definice paralelních účastníků na pobočce
 • tarifikace (modul SAS Accounting)
 • - zápis informací pobočky do tarifikačních záznamů
 • - modul pro definici a aktivní kontrolů limitů hovorného (SAS Accounting Limit Monitor)
 • telefonní seznamy (modul SAS webDIR)
 • - začlenění do telefonního seznamu nebo skupiny seznamů
 • - podpora paralelních účastníků
 • nastavení systémových parametrů
 • definice topologie pobočky

 

Editace pobočky

 • modifikace zkrácených voleb účastníka
 • změna parametrů pobočky
 • detailní přehled parametrů
 • kontrola integrity dat na ústřednáchÚčastníci

 

Účastníci

 • účastníkem může být zaměstnanec, osoba, zařízení, firma ...
 • detailní popis účastníka
 • - uživatelské a systémové číselníky
 • - uživatelské popisy
 • - rozsáhlé účastnické parametry a doplňkové informace
 • - fotografie účastníka a další kontaktní informace
 • začlenění do hierarchie společnosti
 • - automaticky generována na základě číselníku (rychlá tvorba struktury, jednodušší integrace)
 • - přesuny v hierarchii
 • vazba na tarifikaci (modul SAS Accounting)
 • - nastavení volaných čísel účastníka pro účely statistik a reportů
 • vazba na telefonní seznamy (modul SAS webDIR)
 • podrobný filtr výpisu účastníkůSpráva alarmů

 

Správa alarmů

 • automatická identifikace alarmů
 • upozornění na e-mail nebo pomocí SMS
 • historický přehled alarmů
 • přehled alarmů v hierarchii ústřednen
 • přehled účastníků zasažených poruchou
 • doplňující informace (popis odstranění, ...)

 

Integrita dat

 • automatická kontrola integrity dat
 • - vazby ústředna-databáze, ústředna-ústředna
 • - jména, oprávnění poboček, zkrácené volby
 • - vazby účastnická databáze-personalistika
 • zasílání reportů (výsledků kontroly integrity) administrátorům
 • automatická / manuální korekce chyb integrity

 

Parametry ústředen

 • výpis parametrů
 • tisk parametrů
 • export do souboru
 • vyhledávání, řazení
 • přímé vyčtení z ústřednyTopologie poboček

 

Topologie poboček

 • definice topologie zásuvek, definice topologické pozice pobočky
 • popis ranžírovacích pozic a zásuvek, zkrácená ranžírovací kniha
 • zobrazení v telefonních seznamech (modul SAS webDIR)
 • evidence paralelních zásuvek
 • popisy kabelových tras


SAS webDIR telefonní seznam

 • tvoří nádstavbu aplikace SAS PBX
 • přímá vazba na skutečný stav poboček a zkrácených voleb v ústřednách
 • možnost vedení více nezávislých telefonních seznamů
 • přímá vazba na topologii poboček (externí linky, sdílení poboček více osobami, vyhledávání)
 • vyhledávání podle parametrů (jmen, firem, útvaru, ...)
 • doplňující informace o účastníkovi
 • začlenění účastníka podle definovatelných parametrů (specifikace zákazníka)
 • export do souboru (csv, txt, ...)
 • intranetová aplikace, přístup přes Internetový prohlížeč

 

 

| More