Vyjádření o existenci sítí

Společnost MASTER IT Technologies a.s., v souladu s ustanovením § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování

a stavebním řádu (stavební zákon) vydává vyjádření k existenci sítí.


 

Žádosti je možné podávat následujícím způsobem:                  

·       poštou na adresu:    MASTER IT Technologies a.s.

                                      Třanovice 350

                                      Třanovice 739 53

·       e-mailem na adresu: vyjadreni@masterit.cz

 

 

 

Žádost o vyjádření musí obsahovat:

·       kontaktní údaje žadatele (IČ, jméno, příjmení / název firmy, ulice, čp, město, PSČ, kontaktní telefon a email)

·       fakturační adresa (pokud není totožná s adresou žadatele)

·       název stavební akce

·       zakreslení zájmové oblasti, nejlépe nad podkladem katastrální mapy z projektové dokumentace

·       způsob dodání vyjádření (e-mailem, Českou poštou nebo vyzvednutím na pobočce v Třanovicích)

 

 

Cenu za vyjádření k existenci sítí elektronických komunikací naleznete v ceníku pro stavebníky, který je platný od 9.8.2018: https://www.masterit.cz/o-nas/dokumenty

Poplatky za vyjádření k existenci SEK vyjadřují pouze část skutečných nákladů spojených s agendou poskytování daných služeb.

 

Doba dodání se může lišit dle vytíženosti našich zaměstnanců, nejpozději však do 30 dnů.

| More